Reagan B Raham
ARL-ELEM, 5TH

Regular pay: $42,921.66
Overtime pay: $0.00
Other pay: $5,031.86
Total pay: $47,953.52
Total benefits: $21,267.32
Total pay & benefits: $69,220.84
Share: