Sarah Evans
DEPUTY SHERIFF

Regular pay: $61,222.40
Overtime pay: $4,364.77
Other pay: $4,589.02
Total pay: $70,176.19
Total benefits: $34,484.84
Total pay & benefits: $104,661.03
Share: