Evans Sarah
DEPUTY SHERIFF

Regular pay: $70,339.52
Overtime pay: $4,251.22
Other pay: $7,378.92
Total pay: $81,969.66
Total benefits: $44,744.06
Total pay & benefits: $126,713.72
Share: